Magneetexpert

15 jaar productie-ervaring
over_img

MVO

Verantwoordelijkheid van de klant

Verantwoordelijkheid van de klant

We houden ons aan het principe van de klant op de eerste plaats en zijn er diep van overtuigd dat elke bestelling een absoluut vertrouwen en toevertrouwing van onze klanten is. We streven ernaar klanten hoogwaardige producten te bieden met de meest efficiënte service om aan onze klantbehoeften te voldoen en klanterkenning te winnen, en te groeien samen.

Partnerverantwoordelijkheid

We hebben het bewustzijn van sociale verantwoordelijkheid altijd geïntegreerd in elk detail van de bedrijfsvoering en het management.Bij leveranciersmanagement met partners hebben we het verantwoordelijkheidsbewustzijn geïmplementeerd in het managementgedrag van de gehele toeleveringsketen en hebben we ernaar gestreefd een gemeenschap van sociale verantwoordelijkheid op te bouwen.

Partnerverantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheden van werknemers

Verantwoordelijkheden van werknemers

Wij zorgen altijd voor onze medewerkers door ons te houden aan "mensgerichte, gemeenschappelijke ontwikkeling".Streef er voortdurend naar om het salarissysteem en het socialezekerheidsstelsel te verbeteren, en steun en moedig elke werknemer aan om zijn eigen dromen na te streven.En zorg voor een systematisch talenttrainingsprogramma, zodat werknemers en ondernemingen samen vooruitgang kunnen boeken en samen genialiteit kunnen creëren.

Veiligheidsverantwoordelijkheid

Als onderneming die evenveel belang hecht aan productie als aan service, benadrukken wij dat "veiligheid groter is dan de hemel".Er wordt een reeks maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers tijdens hun werk te waarborgen.Onder het uitgangspunt van een veilige omgeving zal een ordelijke productie en een ordelijke service worden uitgevoerd.

Copyright (c) 2019 Panchenko Vladimir/Shutterstock.Geen gebruik zonder toestemming.
bedrijfsethiek concept

Bedrijfsethiek

Wij voeren zakelijke activiteiten altijd uit onder het uitgangspunt van naleving van de wet en eerlijkheid.Verbeter voortdurend het interne audit- en toezichtsysteem om moreel risico te voorkomen.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

We richten ons altijd op "symbiose", bepalen het fundamentele idee van EQCD, stellen milieubescherming op de eerste plaats bij zakelijke activiteiten, houden ons altijd aan de zelfvereiste van "geen milieugarantie, geen productiekwalificatie" en verenigen hoge productkwaliteit met lage milieuschade.

Verantwoordelijkheid voor het milieu